Cách sử dụng những tính năng cơ bản nhất của ứng dụng Zalo

Trong video này mình đã hướng dẫn các bạn làm quen với những tính năng trong ứng dụng Zalo trên điện thoại bao gồm: Tin nhắn, Danh bạ, Thông báo và Cài đặt. Đây là những tính năng cơ bản nhất của Zalo mà bạn cần phải biết để sau này áp dụng vào việc bán hàng trên Zalo một cách dễ dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *