Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zalo Official Account (OA) đơn giản và dễ hiểu nhất

Để đăng ký đươc tài khoản Zalo Official Account (hay còn gọi là OA) thì bạn phải có tài khoản Zalo đang hoạt động (tức là bạn là đăng ký sử dụng Zalo bằng số trước đó rồi) thì mới đăng ký được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *