Hướng dẫn đăng nhập Zalo trên điện thoại, máy tính và trình duyệt web

Trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng nhập Zalo 2017 và phân biệt được 3 cách đăng nhập như sau:
+ Đăng nhập Zalo trên điện thoại: chỉ cần số điện thoại và mật khẩu.
+ Đăng nhập Zalo trên máy tính: cần số điện thoại, mật khẩu và mã xác nhận.
+ Đăng nhập Zalo trên trình duyệt web online: chỉ cần số điện thoại và mật khẩu, nhưng có thêm 1 cách đăng nhập mới là đăng nhập Zalo bằng cách quét mã QR Code trên điện thoại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *