Zalo Official Account là gì? Zalo OA là gì? Zalo Shop là gì?

Để tạo được shop bán hàng trên Zalo, bạn phải biết được Zalo Official Account là gì? Zalo OA là gì? Zalo Shop là gì? Video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về những định nghĩa trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *